ติดต่อเรา

 

กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์  191 ม.2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 074 586 661 , 074 586 713
เว็บไซต์ :www.infantry5.com