ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ.วรเดช เดชรักษา
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๕