ขอเชิญร่วมตอบคําถาม 10 ข้อ ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นรม. และ หน.คสช.

0
253

 

ขอเชิญประชาชน ตอบคําถาม 10 ข้อ ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นรม. และ หน.คสช.
ที่ศูนย์ดํารงธรรมทั่วประเทศ (ยกเว้นวันหยุด เสาร์และอาทิตย) ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 0830- 1630 โดยเป็นคําถามเกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทย ซึ่งการตอบคําถาม 6 ข้อ จะใช้กลไกในการรับฟังความเห็นของ ปชช. เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here