พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.5 มอบหมายให้ ฝกร.ร.5 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ฯ ปฏิบัติการตามแผนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

0
322

เมื่อ 21 ก.พ.61, 1300-1700 ผบ.ร.5 มอบหมายให้ ฝกร.ร.5 พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ของ ร.5 ลงพื้นที่ตำบลนำร่อง Kickoff เพื่อปฏิบัติการตามแผนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และจัดเวทีประชาคม โครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ 4 ตำบล ของ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ดังนี้
– ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ.เลียบ ต.ท่าช้าง
– ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 บ.บางกล่ำบน ต.บางกล่ำ
– ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ.แม่ทอม ต.แม่ทอม
– ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ.เกาะไหล ต.บ้านหาร
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here