พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.๕ ให้การต้อนรับ พลจัตวา ฮัสซิม บิล อามาน ซา ผบ.พล.น้อย.ร.๓๐ มซ.

0
443

เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๑, ๐๙๓๐ พ.อ.วรเดช  เดชรักษา ผบ.ร.๕ ให้การต้อนรับ พลจัตวา ฮัสซิม บิล อามาน ซา ผบ.พล.น้อย.ร.๓๐ มซ. ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคำนับและหารือการลาดตระเวนร่วมไทย-มาเลเซีย (JBP) พร้อมหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือทางทหารตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ณ บก.ร.๕ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here