พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.๕ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๘

0
245

เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.๕ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๘  ห้วง ๙ – ๑๔ มี.ค.๖๑ ณ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here