พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.๕ ได้ประสานกับภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนรถโกยตักเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

0
173

เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑ พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.๕ ได้ประสานกับภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนรถโกยตักเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยทำการลอกคูคลองน้ำภายใน ร.๕ ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม ณ บก.ร.๕ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here