พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.5 มอบหมายให้ คณะกรรมการ ร.5 ลงพื้นที่ตำบลนำร่อง เพื่อปฏิบัติการตามแผนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

0
185

เมื่อ 14 มี.ค.61, 1300-1700
พ.อ.วรเดช เดชรักษา
ผบ.ร.5 มอบหมายให้ คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ของ ร.5 ลงพื้นที่ตำบลนำร่อง เพื่อปฏิบัติการตามแผนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 จำนวน 2 พื้นที่ ใน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ดังนี้
– ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ.ป่ายาง ต.ท่าช้าง
– ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ.ท่าท้อน ต.ท่าช้าง ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here